RUIDO DIARIO #154

Aste honetan AUDIOLAB elkarteak antolatu eta Artelekun ospatu den DONOSTIA NOISE tailerrean egindako ikerketaren lehen emaitza gisara aurkeztutako pentalogoa :

1. Zarata beti da besteena
Beti besteengan entzuten dugu zarata, norberaren zaratarik ez da esistitzen. Inork ez du bere burua zaratatsutzat hartzen.

2. Iragana ez zen isilagoa
Garai bakoitzak du edo izan du bere zarata. Zarata, nagusiki afera kulturala da.

3. Donostiarren %100ak zarataren eragina pairatzen dute 
Estatistika ofizialek %28a edo %61a aipatzen badute ere, eta jakina, biztanle bakoitzaren zaratarenganako exposizioak desberdinak badira ere, zarata norabide anitzeko da. Inork ezin dio zaratari ihes egin.

4. Zaratak dirua sortzen du
Zarata estuki lotuta dago interes ekonomikoekin. Zarata mapek ez dituzte, ez bada denuntzia jakinen bat tartean, aisaldi guneak kontutan hartzen.

5. Zarata sakratua da
Ekologia akustikoaren pentsamendu ildoak gizakiaren eskala gainditzen duten soinu batzuk (trumoiak, ekaitzak, ibaiak) definitzeko erabilitako jatorrizko izendapenaren zentzua etengabe aldatzen doa, errealitate sozio-kulturalaren arabera. Gizarte bakoitzak sakralizatzen ditu bere zaratak, eta ukiezin bihurtzen ditu.

….

Pentálogo a modo de primera conclusión del taller DONOSTIA NOISE organizado por AUDIOLAB (ww.audio-lab.org) y celebrado en Arteleku (www.arteleku.net) durante esta semana.

1. El ruido siempre es ajeno
Siempre percibimos el ruido en los demás. El ruido de cada uno no existe. Nadie se considera a sí mismo ruidoso.

2. El pasado no fue más silencioso
Cada época tiene o tuvo su ruido. El ruido es principalmente un fenómeno cultural.

3. El 100% de los Donostiarras sufren el ruido.
Aunque las estadísticas oficiales ofrecen datos que oscilan entre 28% y 61%, y la exposición al ruido de cada ciudadano/a es diferente, el ruido es omnidireccional. Nadie puede escapar del ruido.

4. El ruido genera dinero
El ruido esta estrechamente relacionado con los interés económicos. A no ser que existan denuncias específicas, los mapas de ruido no contemplan en muchos casos espacios de ocio.

5. El ruido es sagrado
El significado de esta definición planteada en su momento por la corriente de pensamiento de la ecología acústica para definir aquellos sonidos que escapan de la escala humana (truenos, tormentas, mar…) cambia constantemente, dependiendo de cada realidad socio-cultural. Cada sociedad sacraliza sus ruidos, y los convierte en intocables.

Leave a Reply