Ruido diario #82

[Beste orrialdea]

Jendeak ohiukatzeko ohitura du. Kalean, autobusean, metroan, etxean. Dena zarata da. Ezin daiteke hizketaldirik eduki, ohiukatzen bukatzen duzu. Ohiukatu denak entzunarazteko, baina soilik hitz hutsak dira. Azkenean horrenbeste zarata artean benetan entzunda izan behar dena ixilarazten da. Mundu guztiak hitzegiten du, baina inork ez du entzuten.

Leave a Reply