———————- canción progresista

ezina nai ez
zina nai ez e!
in an, ai ez ez
na nai ez ezi
Ana, iez ezin
nai ez, ezina
ai, ez ez in an
iez ezinan, a!
Ez ez, ina nai
ze zin, anaie

a.m.

Leave a Reply