BONBERENEA

www.bonberenea.com

Tolosaldeko mugimendu eskasiaren ondorioz talde eta pertsona ezberdinen artean sortutako ekimena da. Aipatu ekimenean jende orori animatzen zaio aktiboki parte har dezan. Modu honetan, ekimenarekin bat egiten duten guztien arteko erlazio sozio-kulturala bultzatu nahi dugu. Antolatzeko era ASANBLADA bidezkoa da, norbera bere buruaren ordezkari izango delarik. Asanbladak beharrezkotzat jotzen dituen arduradunak aukeratuko ditu. Argi gera dadila partehartzaileen artean ez diogula adinari erreparatuko, ez dugula pertsonenganako errespetu eza onartuko, eta jatorriak, arrazak edota pentsaerak ez diotela inori partaidetza galeraziko. Bonbereneak ez du instituzioen eskaintza kulturalekin lehiatu nahi. Gure desberdintasuna berauek antolatzeko eran baitago. Antolaketa era bateratu eta dinamikoan egiten delarik, honek bide ematen du jendearen partaidetza aktiboagoa eta sortzaileagoa izan dadin.
Irizpide hauek jarraituz, Bonbereneak gaur egungo gizartearen balore eta ekintzen erreferentzi alternatiboa izan nahi du. Geure kulturaren egile eta bultzatzaile zuzenak izan nahi dugulako, oztopo instituzional eta ekonomikoak ahalik eta gehien murriztuz.
Halaber, Bonbereneak ez du laguntza ekonomiko instituzionalik jaso nahi. Finantziazio era bezala AUTOGESTIOAN sinesten dugu (esperientziarekin posible dela ikusi baitugu).
GURE KABUZ EGIN.

logo1.gif

Bonberenea es un hecho llevado a cabo por diferentes personas y grupos a consecuencia de la falta de movimiento en Tolosaldea. Se anima a toda la gente a que participe activamente y de esta manera queremos apostar por una relacion socio-cultural entre todas aquellas personas. El modo de funcionamiento es la ASAMBLEA, en la que cada cual sera su propio portavoz. La asamblea escogera los responsables que crea necesarios. Debe quedar claro que no reparamos a la edad, tampoco consentiremos discriminacion alguna y la raza ni la forma de pensar seran razon para prohibir la participacion a nadie. Bonberenea no quiere competir con las ofertas de las instituciones. Nos diferencia el modo de organizarnos. Un modo de organización de grupo y más dinámico dan pie a que la participación de la gente sea más creativa y activa.
Bonberenea quiere ser la referencia alternativa de los valores y las actividades de la sociedad actual porque queremos ser creadores de nuestra propia cultura y sus actividades disminuyendo las barreras institucionales y económicas.
De todos modos, Bonberenea no quiere la ayuda económica de las instituciones.
Creemos en la AUTOGESTIÓN a modo de financiación ya que la experiencia nos ha demostrado que es posible.

fachada.jpg

Leave a Reply