ZEPPELIN Bastero, Andoain

April 28th, 2006

caratula.jpg

ZEPPELIN: Proyectos Sonoros
6 de mayo al 23 de junio
Sala de exposiciones Bastero, ANDOAIN (Gipuzkoa)

El festival de Arte Sonoro de Barcelona ZEPPELIN presenta unas jornadas dedicadas a proyectos sonoros con conciertos (Jose Manuel Berenguer, Carlos Gómez), instalaciones, audiciones y mas eventos. Esta nueva “edición” de ZEPPELIN es al mismo tiempo una presentación de sus actividades y una muestra de varios proyectos que la ORQUESTA DEL CAOS ha desarrollado durante los últimos años.
Esta selección esta basada principalmente en proyectos creados para su última edición del 2005 dedicada al control social ejercido mediante mecanismos sonoros.
Los eventos se desarrollaran en la sala de exposiciones
Bastero kulturunea de Andoain y en Arteleku, centro de arte contemporáneo de Donostia-San sebastian.

Programa completo.

Zéppelin reflexiona sobre el papel del sonido y la música en los mecanismos del control social. Los indicadores de los límites entre las acciones permitidas y las no permitidas son invisibles pero no inaudibles. Las sociedades están llenas de señales sonoras que marcan las barreras mucho antes que se vean y se hagan totalmente conscientes. En otras épocas emboscados en la estructura de los cuentos de hadas, hoy, los imaginarios de jerarquía atacan los procesos de democratización disimulados en la complejidad de una herramienta indispensable para su desarrollo: los medios de comunicación.

……………………………

ZEPPELIN: Soinu proiektuak
maiatzaren 6tik ekainaren 23ra
Bastero kulturunea, ANDOAIN (Gipuzkoa)

Bartzelonako soinu arteari eskainitako ZEPPELIN jaialdiak soinu proiektuei buruzko jardunaldi batzuk antolatu ditu, kontzertu(Jose Manuel Berenguer, Carlos Gómez), instalazio, entzunaldi eta gainerako ekitaldiz osatua. ZEPPELINen edizio berri hau aldiberean beraien ekitaldien aurkezpen gisako bat eta ORQUESTA DEL CAOSek azken urteotan garatutako egitasmoen erakusketa da.
Nagusiki orain aurkeztuko duten aukeraketa 2005eko jaialdian landutako gaietan oinarrituta dago, soinu mekanismoen bitartez eragiten den kontrol sozialari buruz hain zuzen.

Ekitaldiak Andoaingo Bastero kulturunean eta Artelekun, Donostiako arte garaikideko zentruan gertatuko dira.

Egitarau osoa.

Zeppelinek, soinuak eta musikak gizartearen kontrolerako erabiltzen diren mekanismoengan duten eraginari buruz gogoeta egin nahi du. Ekintza baimenduen eta baimenik gabekoen arteko mugen adierazleak ikustezinak dira, baina ez horregatik entzunezinak. Gizartea soinu-seinalez beterik dago, eta ikusgai egon baino askoz ere lehenago, mugak ezartzen dituzte, muga konszienteak bihurtzen diren arte. Beste garai batzuetan, maitagarrien ipuinetako estrukturetan ezkutaturik egon arren, gaur egun hierarkiaren irudikariek euren garapenerako ezinbestekoak diren tresnen konplexutasunean erdi gorderik dauden demokratizazio prozesuei egiten diete eraso: komunikabideei.

……………………………

Leave a Reply