NETNOISE

May 18th, 2012

Urtzi Ibarguen (Errenteria, Bizkaia, 1978) artistaren Netnoise proiektuak HTML testuak musika bihurtzen ditu. Webgune bateko edo batzuetako kode informatikoak ikertu, hau da, HTML testuak irakurri eta landu ostean, konposizio musikalarekin lotutako hainbat parametro eskuratzen ditu artistak, software baten bidez soinu espektro bat sortzeko balio dutenak. (berria)

Netnoise es una investigación experimental del joven artista vasco Urtzi Ibarguen, que trabaja sobre la musicalidad de Internet a partir de la manipulación del código fuente de una o varias páginas web, cuya programación una vez transformada en un espectro sonoro se convierte en música. (+ elpais)

Antzeko readymade itzulpen ariketa zenbait / algunos otros ejemplos de readymades-traducciones similares:
- “El Formato is the Challenge”VVAA Alku
- “Stock Exchange piece” Mathieu Saladin
- “[SPAM DETECT]“ xabier erkizia

Leave a Reply