EZ-KONTZERTUA . NO-CONCIERTO

December 24th, 2012

Bulegoa z/b-k aurkezten du:

Hormaren kontrako ekoizpenak programaren barruan:
EZ-KONTZERTUA Tresnarik gabeko inprobisazio izengabea
Ostirala, 28 Abendua, 2012 – 19:00

Kontzertua: 1660: Fr. concert (16c.) “hitzarmena, adostasuna, harmonia”; It. concerto “kontzertua, harmonia,” concertare “bat etorri edo elkar hartu”. Kontzertu baten oinarriak, normalean, “hitzarmena, adostasuna eta harmonia” baldin badira; orduan, ez-kontzertu baten oinarriak desadostasuna, desakordioa eta zarata dira. Hizkuntzakoa ez den inprobisazioan, uste izaten da batek musika guztia erabil dezakeela inprobisatzeko material gisa. Baina musika sekula ez da musika soila, gizarteko testuinguru zehatz batetik baitator. Ez-kontzertuan dena erabil dezakegu inprobisatzeko material gisa: botere-harremanak, ideiak, kontzeptuak, testuingurua, historia, arkitektura, gure gorputzak, afektuak, desirak, sexua…

[ EZ-KONTZERTUAren testu osoa irakurtzeko: http://www.bulegoa.org/eu/orain ]

……………………………………………………..

Bulegoa z/b presenta:

Dentro del programa Producciones de una pared:
NO-CONCIERTO Improvisación anónima sin instrumentos
Viernes, 28 Diciembre, 2012 – 19:00

Concierto: 1660: del Fr. concert (16c.) “convenio, acuerdo, harmonia” , del It. concerto “concierto, harmonia,” de concertare “concordar o entrar en acuerdo”. Si un concierto está normalmente basado en “convenio, acuerdo y harmonia”, entonces un no-concierto esta basado en el desacuerdo, la discordia y el ruido. En la improvisación no-idiomatica se supone que uno puede utilizar toda la música como posible material para la improvisación. Pero la música nunca es solamente música ya que proviene de un contexto social específico. En el no-concierto podemos utilizar todo como posible material para la improvisación: relaciones de poder, ideas, conceptos, el contexto, historia, arquitectura, nuestros cuerpos, afectos, deseos, sexo…
[ texto completo en: http://www.bulegoa.org/ahora ]

———————————

Solokoetxe 8 bajo, 48006 Bilbao
email : bulegoa@bulegoa.org
http://www.bulegoa.org

Leave a Reply