FOUND TAPES

July 29th, 2008

found tapes

Berlineko egonaldian ezagutu ahal izan genuen egitasmorik berezienetakoa izan zen Parisko Harold Schellinxen Found Tapes. Izenak dioen moduan, aurkitutako kasetak dira bere lanerako lehengaia. Munduko hiri ezberdinetan ematen dituen paseo luzeetan, edozein izkinatan topatzen ditu Haroldek casettetako zinta zatiak, eta denak batu eta garbitu ondoren, haietan egon daitezkeen musika, soinu eta hitzak deskubritzea maite du. Gero, jasotako guztiarekin edizio lan bat egin ondotik, hiri edo leku bakoitzeko “monografikoak” egiten ditu, bere webgunean eskegi edo argitaratu eta salgai jartzen dituenak (casette euskarrian, jakina!), zinta zati horien argazkiak ere erakutsiaz, aurkitu zituen modu berean. Seguruaski, leku horretako “inkontziente kolektiboaz” nahikoa esango dute han aurkitutako casetteek.
Zoë Irvineren Magnetic Migration Music gogorarazi zigun Schellinxen egitasmoak, eta Harold berak onartu moduan, hau izan zen berari ere hau guztia hasteko ideia eman ziona. Interesgarriak, hala ere, biak, bai Schellinxena bai Irvinena.

Found Tapes, del parisino Harold Schellinx, será seguramete uno de los proyectos más peculiares que pudimos conocer en nuestra estancia en Berlín. Como indica el nombre, son las casettes encontradas la materia prima para su trabajo. En largos paseos que da por diferentes ciudades o lugares del mundo, Harold va encontrando fragmentos de cintas de casette, que tras recogerlos y limpirarlos, indaga en el contenido que pueda haber dentro. Después, tras hacer un trabajo de edición con todo lo encontrado, crea “monográficos” de cada lugar, que bien los cuelga en su página web, o bien los publica para su venta (en casette, ¡por supuesto!), aportando también las fotos de los fragmentos de cinta tal y como fueron encontrados. Seguramente, las casettes encontradas dirán bastante del “inconsciente colectivo” de cada lugar.
Nos recordó el proyecto Magnetic Migration Music de Zoë Irvine, y tal y como aceptó el propio Schellinx, fue este proyecto el que le inspiró el suyo. Interesantes, de todos modos, los dos proyectos, tanto la de Schellinx como la de Irvine.

Leave a Reply