HET WILDE WET egonaldi programa

February 12th, 2011

Rotterdameko Het Wilde Wetenean EGOTALDI PROGRAMAREN BEKA

Rekalde Erakusketa Aretoak S.L., Rotterdameko Het Wilde Weten (HWW)-ek antolatutako hiru hilabeteko (2011ko apirila, maiatza eta ekaina) egotaldi programa dela eta, Bizkaian erroldatutako artistentzako beka deialdia egiten du.

Eskatzaileek honakoak ekarri beharko dituzte:
- Euskarri analogiko nahiz digitalean egindako dossier bat.
- Ingelesez idatzitako eskutitz bat (2 folio gehienez), non norberaren lana eta egotaldian parte hartzearen motibazioak azaltzen diren.
- Curriculum artistiko bat.
- NANaren fotokopia.
- Bizkaiko Lurralde Historikoko edozein udalerritan erroldatuta egotearen ziurtagiria.

Hautagaia, HWW programako artistek eta zuzendariak izendatutako batzorde baten bitartez zukeratuko da. Bekarekin etxebisitza, estudio, bidai gastuak eta mantenu eta produkziorako diru kopuru bat izango da.
Derrigorrezkoa izango da, hautatutako artistaren lana aurkeztu eta eztabaidatzeko ospatuko den seminario batean parte hartzea, beraz, beharrezkoa da ahozko ingelesa menperatzea. HWWeko egoitza garaiaren amaiera aldera lanaren erakusketa egiteko aukera dago.

Hautatutako artistak hartuko duen zenbatekoak indarrean dagoen zerga erretentzioa jasango du.

Aurkezpen epe muga:
2011ko otsailaren 18an, ostirala, 14:00ak arte.

Dokumentazioa aurkezteko lekua:
REKALDE ARETOA. Recalde Et. 30, 2. solairua. 48009 Bilbao

Ordutegia:
Asteartetik ostiralera, goizeko 10etatik, 14era.

Tlfna: 94 406 87 55


BECA EN EL PROGRAMA DE RESIDENCIA del Het Wilde Weten, Rotterdam

La Sala de Exposiciones Rekalde, S.L., convoca una beca destinada a artistas empadronados /as en Bizkaia para una estancia de tres meses: (abril, mayo y junio de 2011) en el programa de residencia del Het Wilde Weten (HWW) en Rotterdam.

Los  solicitantes deberán aportar:
- Un dossier con imágenes en soporte digital o analógico.
- Una carta escrita en inglés explicando las líneas generales de su trabajo y las motivaciones para participar en el programa (máximo 2 folios).
- Un currículum artístico.
- Fotocopia del DNI.
- Certificado de estar empadronado en cualquiera de los Municipios del Territorio Histórico de Bizkaia.

El candidato será seleccionado  por una comisión escogida por los artistas y directores del programa HWW. La beca cubrirá los gastos de vivienda, estudio, viaje, manutención y una bolsa de dinero para producción de obra.
Es obligatoria la participación del artista seleccionado en un seminario destinado a discutir y presentar su trabajo; por lo tanto, se requieren sólidos conocimientos de inglés hablado.
Al final del periodo de residencia, el HWW ofrece la posibilidad de hacer una exposición de la obra.

La cuantía que recibirá el artista seleccionado está sujeta a la retención fiscal vigente.

Plazo de presentación:
hasta el 18 de febrero de 2011, viernes a las 14:00h.

Entrega de documentación en :
SALA REKALDE. Alda. Recalde 30,  2ª planta . 48009 Bilbao

Horario:
de martes a viernes, de 10:00 a 14:00h.

Tfno: 94 406 87 55

rekalde
Alameda de Recalde 30 / 48009 Bilbao
Tlf: +34 94 4068755 / Fax: +34 94 4068754
www.salarekalde.bizkaia.net / salarekalde@bizkaia.net

Leave a Reply