TRESNAK:TOOLS{

July 20th, 2011

image_mini

TRESNAK:TOOLS{
Patxi Araujo, Karlos G. Liberal

Uztailarean 21 eta 22 de julio
Arteleku, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Tresnak::Tools ikaskuntza jardunaldiek teknologia berrietara gerturatze bat proposatzen dute sarrera-saio batzuen bitartez, ondoren, ezagutza hori sorkuntza esparruan aplikatzeko helburuarekin. Hastapen-saio horietan, hainbat software eta hardware tresna aurkeztuko dira: teknologia zehatz batetara hurbilketa izango da, primerakoa aurrez ezagutzarik ez duten pertsonentzat. Lehenengo saioa, uztailaren 21 eta 22an burutuko da, eta denbora errealeko audio eta bideoari eskainia egongo da. Bereizitako bi saiotan, VVVV eta Open Frameworks aurkeztuko dira.
+info

Las jornadas de aprendizaje Tresnak::Tools abordan mediante sesiones introductorias el acercamiento de nuevas tecnologías, para su posterior aplicación al ámbito creativo. En estas sesiones se realizan pequeñas introducciones a distintas herramientas tanto software de como hardware: un acercamiento a una tecnología concreta, ideal para aquellas personas sin conocimientos previos. En esta primera sesión, dedicada al audio y video en tiempo real, se presentarán vvvv y openframeworks en dos sesiones diferenciadas.
+info

Leave a Reply