Sustengua EIHARTZEA support

April 7th, 2006

EIHARTZEA : KULTURA KARRIKAN !

Joan den martxoaren 22ko seguritate batzordearen kontrolaren ondorioz, Eihartzea etxeak ateak hetsi beharko ditu arraberritze lanen egiteko. Lan horiek azken hogoi urte hauetan eskatzen genituen ; alta, jabeak, herriko etxeak, ez du sekulan fitsik egin.
Ateen hesteko tenorean, herriak ez dauku oraino elkarteen aterpetzeko proposamen zehatzik egin, obra denboran lanean segi dezagun.
Bestalde, ez daukute segurtatu ere lanak egineta gure bulegoetan berriz kokatuko gaituztenik, hipotesia desberdinen aztertzen ari baitira. Iduritzen zauku azken hogoita bost urte hauetan sortu dugun kultura dinamika eta ondarea ez duela onartzen ez ezagutzen.

EIHARTZEA : LA CULTURE DANS LA RUE !

Suite au passage d’une commission de sécurité le 22 mars dernier, la maison Francis Jammes va sans doute devoir fermer ses portes pour que des travaux y soient effectués. Ce que nous réclamons depuis une vingtaine d’années et que la municipalité, pourtant propriétaire des lieux, n’a jamais fait.
Le problème est qu’à l’heure actuelle aucune proposition de relogement ne nous a été faite par la municipalité pendant la durée de fermeture de la maison.
D’autre part, la réintégration du lieu par les associations qui y résident actuellement reste une hypothèse parmi d’autres : ceci nous laisse penser que le patrimoine culturel créé par nos activités depuis plus de 25 ans ne fait pas partie des priorités de la Municipalité

Egoera horren parean, arraberritzeko proposamenak baditugu, bai dirustatzeari buruz, baita ere etxeko barne berrituen antolaketari buruz. PCDa edo Pôles d’Excellence Rurale bezalako egituren ganat joanez, posible da arraberritze lanen dirustatzea kultura eta jendarte elkarte mintegi bat jartzeko Francis Jammes-en etxe ohian. Sorkuntza eta hedapenaren bultzatzeko gune bat, denei idekia.

Aussi, pour faire face à cette situation, nous présentons un projet de rénovation, qui pourrait s’appuyer sur des dispositifs d’aides publiques tels que les Pôles d’Excellence Rurale et le PCD Nive Adour Ursuya. Dans ce cadre pourquoi ne pas imaginer la création d’une pépinière d’associations culturelles et socioculturelles dans la maison Francis Jammes, associée à un lieu de création et de diffusion ouvert à tous.

Eihartzea kultur etxeak 25 urte ditu. Profesionalizatzen ari da, azken urte hauetan Administrazio kontseiluak eraman lanari esker. Lehen ondorio zuzena, herri elkargoak eta kontseilu orokorrarekin izenpetu hitzarmena, Eihartzea lurraldeko erreferientzia bihur dadin. Lurraldean duen eragina ezin ukatuzkoa da eta publikoaren erantzuna ere hor da.
Gainera, ekitaldi eta proiektu frango abiatuak dira :
· Kultura mailean : Baten Bila, Ihauteri, etab.
· Plantan ezarri nahi ditugun partaidetzen aldetik : Berako Ertz festibalarekin, 2007 musika sare proposamena, Aspe aranarekiko ipuin festibala, etab.
· Administrazio mailan : Pôle d’excellence Rurale, PCD, Heletako gelaren arraberritzea, etab.
Eihartzea etxean lanean ari diren beste elkarten egoera berdin berdina da (AEK, Emazteek Diote, Radio Kultura, Alternatiba) baita ere egoitza soziala etxe berean dute beste hainbat elkarteentzat.

Le centre culturel Eihartzea existe depuis plus de 25 ans. Il est actuellement en pleine phase de professionnalisation et a obtenu la reconnaissance des institutions locales (communauté de communes et conseil général). Le rayonnement sur le territoire se confirme chaque jour davantage et les activités proposées sont suivies par un public grandissant.
De plus, de nombreux dossiers sont en cours :
· Au niveau culturel : programmation Baten Bila, Ihauteri, etc…
· Au niveau des partenariats que nous voulons mettre en place : Festival Ertz de Bera de Bidassoa, réseau 2007, etc.
· Au niveau administratif : Pôle d’excellence Rurale, PCD, projet de gestion de la salle d’Helette, etc.
Il en va de même pour les activités de toutes les associations résidentes (AEK, Emazteek Diote, Radio Kultura, Alternatiba) et pour les nombreuses associations qui ont leur siège social à cette adresse.

Ezin dugu lanean segitu aterberik gabe

Martxa bat antolatzen dugu, Hazparnen apirilaren 8an
Abiatzea 10etan Eihartzeatik

Zuen sustenguaren erakusteko, ondoko agiri hau betetzen ahal duzue eta ondoko helbiderat itzultzen ahal : eihartzea@gmail.com edo gure posta helbidera.

Nik,………………………… , ene sustengua erakusten diot Eihartzea kultur etxeari baita ere Francis Jammes etxeko elkarte guzieri. Ekintza hunen bidez, galdegiten dut lehen bai lehen aterabide bat atxemana izan dadin, gure eskualdeko kultura dinamika bizirik atxikitzen duten elkarte horiek beharrean ez uzteko.

Nous ne pouvons continuer à travailler sans locaux

Une marche se déroulera le samedi 8 avril à Hasparren
Départ 10H00 de Eihartzea

Merci de nous apporter votre soutien en remplissant le texte ci dessous et en le renvoyant à l’adresse suivante : eihartzea@gmail.com ou à notre adresse postale.

Je soussigné(e),……………………………. , déclare apporter mon soutien à l’association Eihartzea ainsi qu’à toutes les associations présentes dans la maison Francis Jammes. Par cette action, je demande que des solutions soient trouvées rapidement pour ne pas laisser dans le besoin des structures oeuvrant pour la vie culturelle locale.

Otoi zabaldu zure inguruan
A diffuser largement

One Response to “Sustengua EIHARTZEA support”

  1. audiolab » Blog Archive » Fermeture du centre culturel EIHARTZEA esten da Says:

    [...] Berri txarrak. Eihartzea, Lapurdiko kultur toki aktiboenetako bat indarrez izteko agindua eman du Hazparneko udalak. 25 urteko ibilbide luzea du bizkarrean orain harrapaladan eta golpez behartuta baimenik gabe gelditzen den kultur etxe honek. Oraindik ere gertatzen dira horrelakoak, zoritxarrez. Sustengu hitzak bidaltzeko irakurri joan den martxoan blog honetan agertutako honako deialdia. [...]

Leave a Reply