DIRULAGUNTZA DEIALDIAK / CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

June 22nd, 2012

Kultura-arloko jaialdi, ziklo, lehiaketa, sariketa eta kultura-ekintza bereziak antolatzeko Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren diru-laguntzak emateko deialdia.
Convocatoria de subvenciones del Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco para festivales, ciclos, concursos, certámenes y acciones culturales singulares de las diversas áreas culturales.

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?e&201202612

————–

Legezko kultur eduki digitalen eskaintza areagotzeko eta kultura eta sormenezko industria  eraberritu eta modernizatzera bideratutako Kultura, Hezkuntza eta Kirol Ministeritzaren dirulaguntza deialdia.
Convocatoria de subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/16/pdfs/BOE-A-2012-8082.pdf

Leave a Reply