[audiolab] Diedrich Diederichsen

May 20th, 2013

Online dago jada 2103ko Maitzaren 15ean Diedrich Diederichsen kultur kritikariak Artelekun, HIRUGARREN BELARRIA ekimenaren barne, eskainitako hitzaldiaren grabaketa. Egitasmoaren eta hitzaldiaren inguruko informazio gehiagorako jo hirugarrenbelarria.audio-lab.org webgunera.

Objektu musikalaren bermaterializazioa
Oinarrizko hiru egituraren barruan, ez-koklear terminoaren balizko emaitzez hitz egingo dut, eta batez ere arte praktiken arteko alderaketarekiko harremanean, haiek generozkoak bezala ulertuak, azkenean ideia erretoriko horren imitazio bat lortzeko: objektu musikalaren desmaterializazio eta bermaterializazioaren inguruko eztabaida.

Ya esta disponible online la grabación de la conferencia realizada el pasado día 15 de mayo por el crítico cultural Diedrich Diederichsen en Arteleku, dentro del marco del proyecto HIRUGARREN BELARRIA. Para más información sobre la conferencia y el proyecto consulta la web hirugarrenbelarria.audio-lab.org.

La re-materialización del objeto musical
En el marco de tres situaciones básicas, voy a discutir los posibles resultados del término no-coclear1 y especialmente su relación con la comparación entre las prácticas artísticas entendida como género, para finalmente dar con una imitación de esta retórica idea, que será el debate de la desmaterialización y la rematerialización del objeto musical.

Leave a Reply